ProCorporate levert interim business expertise

Met een multidisciplinair team van professionals helpen we andere ondernemers om hun doelen te bereiken.

Als team of vanuit individuele expertise. Linksom of rechtsom.

Lees verder

Er is een groot cash probleem

We kunnen onze leveranciers niet betalen en onze debiteuren betalen slecht. We kunnen de salarissen nog wel betalen maar over een paar maanden niet meer…

De financiers eisen meer informatie en de eigenaren mogen bijstorten !

We hadden een mooie onderneming maar in de jaren werd het steeds moeilijker. Er is steeds minder geld en we moeten bezuinigen op alles. De klanten merken dat en in de markt zijn er roddels dat het bij ons slecht gaat. Niemand heeft structurele oplossingen. Iedereen veegt zijn straatje schoon. De directie wil gewoon de waarheid horen. Er is een plan nodig om het tij te keren. Dat plan moet dan ook in actie worden omgezet.

De groei gaat onverwachts snel en brengt noodzaak tot nieuwe aanpak

Wij groeiden in ons telecom bedrijf in de afgelopen jaren langzamer dan de markt, maar meer dan verwacht. We waren ons niet bewust van wat er om ons heen gebeurde want we groeiden toch mooi. Daardoor begonnen wij achter te lopen op de markt en dat gaf grote inkoopproblemen.

De vraag was: help ons weer groeien in het pad van de markt.Aanpak: De verstarde overlegstructuur verandert van erg naar binnen (eigen organisatie), naar nu sterk op buiten (klant) gericht.

Onze interim manager realiseerde deze cultuurverandering en we groeiden weer mee met de snelle ontwikkeling van de markt, we konden met veel minder overleg toe en iedereen was direct gefocust op de klant ipv de interne organisatie.

Installatiebedrijf regio Amsterdam

Een project van een installatiebedrijf lag door grote meningsverschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer al enige tijd stil. Mij werd verzocht te onderzoeken of alle partijen zich aan de wet en regelgeving hadden gehouden en ervoor zorg te dragen dat het project weer z.s.m. zou worden opgestart, om verder onnodige stagnatie te voorkomen.

Een aantal weken nadat ik voor ProCorporate op het project was ingezet, waren de werkzaamheden, mede door het juist informeren van alle stakeholders over de geldende wet en regelgeving, weer hervat.

Tijdens dit proces is de bouwkundige aannemer failliet gegaan, hierdoor liep de stagnatie van het project verder op en werd het projectterrein logistiek erg lastig bereikbaar i.v.m. andere grote projecten welke inmiddels op dezelfde locatie waren opgestart.

Door de juiste inzet van diverse partijen, waarbij de coördinerende taken van de diverse stakeholders door ProCorporate zijn opgepakt, is het project van de opdrachtgever naar volle tevredenheid en binnen budget uitgevoerd.

Ik vertrouw de cijfers en rapportages niet

Ze komen altijd weken later en ik heb het gevoel dat ze niet kloppen. Ik kan er niet op sturen !

We hebben een ICT systeem, dat veel geld kost, maar ook steeds meer tijd vraagt om te onderhouden. De ICT persoon is al bijna overspannen. Niemand voelt zich eigenaar van de data en de informatie ! Iedereen zegt wat anders en de leverancier kan het niet oplossen. Er ontstaan allerlei Excellijsten buiten het systeem om. Welke cijfers zijn nu te vertrouwen?!

Alle problemen komen bij de directie terecht

Zij moet letterlijk alles besluiten waardoor zij dag en nacht in touw is. Er is buiten de directie geen goede tweede laag van leidinggevenden. De rest van de mensen trekt gewoon om 5 uur de deur achter zich dicht.

De directie staat onder grote druk. Zij kan geen dag ziek zijn. Er is gebrek aan ondernemerschap in het bedrijf en dat is moeilijk te doorbreken. De situatie zo gegroeid. Er is geen systeem van delegeren en verantwoording nemen. Het is vaak zo gegroeid in de jaren. Familiebedrijven hebben dit vaak of kleien ondernemingen die groeien met de oorspronkelijke pionier aan het roer die alles doet zoals hij dat altijd deed. Maar de wereld verandert snel.

We hebben een kwaliteitsprobleem

Een technisch (installatie)bedrijf heeft tijdens projecten en aanbestedingen waarbij multidisciplinair management gewenst is, de behoefte aan gedegen projectmanagement met kwaliteitsborging.

Bij deze ondernemingen verzorgd een ProCorporate partner het projectmanagement, de coördinatie van de multidisciplinaire disciplines, de onderlinge coördinatie van de diverse stakeholders, de planning en rapportages aan de opdrachtgever. Zowel in tijd als financieel.

Met name het management van projecten waarbij de bedrijfsvoering doorgang moet blijven vinden zijn onze specialiteit. Denk hierbij aan projecten binnen ziekenhuizen, luchthavens, universiteiten, overheid, gemeenten en industrie. Bij deze projecten is het voor de opdrachtgever van belang dat de normale bedrijfsvoering niet wordt onderbroken en is het besef hiervan onderdeel van onze aanpak.