IS ER LEVEN NA DE DOOD?

10/04/2020

Dit onderwerp houdt hele bevolkingsgroepen al eeuwen bezig en in algemene zin gaat u van ons het antwoord niet krijgen.  Wel geven we u handvatten met betrekking tot de planning van het voortbestaan van uw onderneming nadat u er als ondernemer niet meer bent.

In de afgelopen periode zijn we meer dan eens geconfronteerd met de gevolgen van het onverwacht overlijden van de DGA. Gevolgen die ingrijpend waren voor de naaste familie, maar ook voor de onderneming. Opvolging wordt door ondernemers gezien als een belangrijk onderwerp, toch leert de praktijk dat bij het onverwachts wegvallen van de DGA veel zaken onvoldoende geregeld zijn.

Wie krijgt de aandelen en wie neemt direct de leiding over? Hoe wordt voorkomen dat de bank de rekeningen blokkeert totdat er duidelijkheid is over eigendom en opvolging? Wie bewaart de rust bij het personeel, de klanten en de leveranciers. Wanneer deze zaken niet goed geregeld zijn kan zelfs de continuïteit in gevaar komen en overleeft de onderneming het wegvallen van haar eigenaar niet.

Wanneer niet vastligt wie uw opvolger is als bestuurder, dan zullen uw erfgenamen deze moeten benoemen. Een cruciale taak waar ze veelal niet op voorbereid zijn, bovendien blijkt het lastig om rationeel te beslissen tijdens het rouwproces. Verder zorgt onenigheid tussen de nieuwe aandeelhouders of een vertraging bij de afgifte van de acte van erfrecht meer dan eens voor een vacuüm in de aansturing van de onderneming. Het is daarom niet alleen van belang om duidelijk vast te leggen wie de aandelen erft in de onderneming, maar ook wie direct de leiding overneemt. Vanzelfsprekend zal deze persoon of personen voorbereid moeten zijn op hun taak. Te vaak blijkt dat de DGA belangrijke informatie over de gang van zaken in het bedrijf, niet deelt met familie en/of ondergeschikten, met alle gevolgen van dien.

Bij wet is geregeld dat uw erfgenamen belasting moeten betalen over de nalatenschap. Echter wanneer u op de juiste wijze geregeld heeft dat een of meerdere van uw erfgenamen het bedrijf voortzetten, dan kunnen zij gebruikmaken van de bedrijfsopvolgingsregeling. In dat geval betalen zij geen of minder belasting over dit deel van de nalatenschap.  Hetzelfde geldt voor de inkomstenbelasting die uw erfgenamen moeten betalen onder andere over de waarde van de waarde van de aandelen van uw bedrijf. Met de juiste structuur voorkomt u dat er teveel moet worden afgedragen.

De wettelijke regels zijn in de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Heeft u uw onderneming en uw testament optimaal ingericht om de continuïteit van uw bedrijf te waarborgen en om goed gebruik te maken van de (fiscale) regelingen die thans gelden?

Meer weten? Neem gerust contact op voor meer informatie óf maak direct een afspraak voor een persoonlijk gesprek met een van onze trusted advisors.

Erik van Toor
Erik van Toor

""Waar een wil is, is een weg.""

Neem zelf contact op

06 53 36 30 33

laat je terugbellen door

Erik van Toor

4 Vuistregels bij inhuren van externe adviseurs

Door Erik van Toor

Externe adviseurs inhuren is duur! Hoe geniet je van de kennis en kunde van specialisten en beheers je toch de kosten? Externen zijn er voor een bepaald doel, bijvoorbeeld vervanging zieke medewerke...

Lees verder

IS ER LEVEN NA DE DOOD?

Door Erik van Toor

Dit onderwerp houdt hele bevolkingsgroepen al eeuwen bezig en in algemene zin gaat u van ons het antwoord niet krijgen.  Wel geven we u handvatten met betrekking tot de planning van het voortbestaan van...

Lees verder

4 tips om je project op schema te houden

Door Erik van Toor

Hoe houd ik mijn project op schema? Een vraag waar veel projectleiders mee worstelen. En dat is niet zo vreemd, de gevolgen van een vertraagd project kunnen desastreus zijn. Wij geven daarom tips om je proje...

Lees verder

Waarom zou je een bedrijfskundige inschakelen?

Door Erik van Toor

Een bedrijfskundige is een alleskunner. Hij/zij weet hoe bedrijven hun organisatie het beste kunnen inrichten, leiden en begeleiden. Welke expertises komen hier bij kijken? Welke taken heeft een bedrijfskund...

Lees verder

De voordelen van een Trusted Advisor

Door Erik van Toor

Een trusted advisor is de persoonlijke, vertrouwde adviseur en onafhankelijke sparringpartner van de ondernemer, waarmee deze werkelijk alles kan bespreken. Maar wat houdt de functie van een trusted advisor ...

Lees verder

Cijfers sturen de mensen of andersom?

Door Erik van Toor

Veel managers ervaren de maandcijfers als een verplicht dansje. En dat is het ook. Maandcijfers leiden af, zijn vaak onbegrijpelijk en we sturen er niet óf te laat op. De eigen bijdrage is bijvoorbeeld lastig terug...

Lees verder

Iedereen straks terug op kantoor of is het pand definitief verlaten?

Door Erik van Toor

Wat wordt het beleid? Thuiswerken, verplicht terug naar kantoor of vrije keuze? De lockdown en het verplicht thuiswerken zijn (voorlopig althans) voorbij, wat wordt het beleid in jouw bedrijf? Medewerkers zullen en ...

Lees verder