IS ER LEVEN NA DE DOOD?

10/07/2018

Dit onderwerp houdt hele bevolkingsgroepen al eeuwen bezig en in algemene zin gaat u van ons het antwoord niet krijgen.  Wel geven we u handvatten met betrekking tot de planning van het voortbestaan van uw onderneming nadat u er als ondernemer niet meer bent.

In de afgelopen periode zijn we meer dan eens geconfronteerd met de gevolgen van het onverwacht overlijden van de DGA. Gevolgen die ingrijpend waren voor de naaste familie, maar ook voor de onderneming. Opvolging wordt door ondernemers gezien als een belangrijk onderwerp, toch leert de praktijk dat bij het onverwachts wegvallen van de DGA veel zaken onvoldoende geregeld zijn.

Wie krijgt de aandelen en wie neemt direct de leiding over? Hoe wordt voorkomen dat de bank de rekeningen blokkeert totdat er duidelijkheid is over eigendom en opvolging? Wie bewaart de rust bij het personeel, de klanten en de leveranciers. Wanneer deze zaken niet goed geregeld zijn kan zelfs de continuïteit in gevaar komen en overleeft de onderneming het wegvallen van haar eigenaar niet.

Wanneer niet vastligt wie uw opvolger is als bestuurder, dan zullen uw erfgenamen deze moeten benoemen. Een cruciale taak waar ze veelal niet op voorbereid zijn, bovendien blijkt het lastig om rationeel te beslissen tijdens het rouwproces. Verder zorgt onenigheid tussen de nieuwe aandeelhouders of een vertraging bij de afgifte van de acte van erfrecht meer dan eens voor een vacuüm in de aansturing van de onderneming. Het is daarom niet alleen van belang om duidelijk vast te leggen wie de aandelen erft in de onderneming, maar ook wie direct de leiding overneemt. Vanzelfsprekend zal deze persoon of personen voorbereid moeten zijn op hun taak. Te vaak blijkt dat de DGA belangrijke informatie over de gang van zaken in het bedrijf, niet deelt met familie en/of ondergeschikten, met alle gevolgen van dien.

Bij wet is geregeld dat uw erfgenamen belasting moeten betalen over de nalatenschap. Echter wanneer u op de juiste wijze geregeld heeft dat een of meerdere van uw erfgenamen het bedrijf voortzetten, dan kunnen zij gebruikmaken van de bedrijfsopvolgingsregeling. In dat geval betalen zij geen of minder belasting over dit deel van de nalatenschap.  Hetzelfde geldt voor de inkomstenbelasting die uw erfgenamen moeten betalen onder andere over de waarde van de waarde van de aandelen van uw bedrijf. Met de juiste structuur voorkomt u dat er teveel moet worden afgedragen.

De wettelijke regels zijn in de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Heeft u uw onderneming en uw testament optimaal ingericht om de continuïteit van uw bedrijf te waarborgen en om goed gebruik te maken van de (fiscale) regelingen die thans gelden?

Meer weten? Neem gerust contact op voor meer informatie óf maak direct een afspraak voor een persoonlijk gesprek met een van onze trusted advisors.

Erik van Toor
Erik van Toor

""Waar een wil is, is een weg.""

Neem zelf contact op

06 53 36 30 33

laat je terugbellen door

Erik van Toor

IS ER LEVEN NA DE DOOD?

Door Erik van Toor op

Dit onderwerp houdt hele bevolkingsgroepen al eeuwen bezig en in algemene zin gaat u van ons het antwoord niet krijgen.  Wel geven we u handvatten met betrekking tot de planning van het voortbestaan van uw ...

Lees verder

De voordelen van een Trusted Advisor

Door Erik van Toor op 18-06-2018

Een trusted advisor is de persoonlijke, vertrouwde adviseur en onafhankelijke sparringpartner van de ondernemer, waarmee deze werkelijk alles kan bespreken. Maar wat houdt de functie van een trusted advisor ...

Lees verder