Iedereen straks terug op kantoor of is het pand definitief verlaten?

24/03/2017

Wat wordt het beleid? Thuiswerken, verplicht terug naar kantoor of vrije keuze?
De lockdown en het verplicht thuiswerken zijn (voorlopig althans) voorbij, wat wordt het beleid in
jouw bedrijf? Medewerkers zullen en willen meer op kantoor zijn, maar niet langer iedere dag. Je
ontkomt dus niet aan hybride werken. De vraag dient zich aan waar het accent komt te liggen, wordt
het Virtual First of Office Centric.

Veel Tech bedrijven hebben de mogelijkheid om te kiezen voor Virtual First en doen dat ook,
productiebedrijven hebben die keuze niet en zijn vaak gedwongen om de Office Centric keuze te
maken. Hoe dan ook elke ondernemer staat voor de vraag wat de nieuwe richtlijnen worden.
Vaak zal de keuze een vorm van hybride werken worden en de afgelopen anderhalf jaar heeft
geleerd dat dit vraagt om een gedegen plan en heldere afspraken. Uit ervaring weten we dat het
begint met een inventarisatie van wensen en ervaring van medewerkers en hun managers. Generiek
gesteld blijkt dat de managers tenderen naar iedereen op kantoor en ca 90% van de medewerkers
daar genuanceerder over denkt. Thuis of een eigen werkplek vlak bij huis kan effectiever en
geconcentreerder gewerkt worden en video-calls voor gestructureerd overleg zijn een positieve
verandering tov allerlei vergaderstructuren op kantoor. Voor interactie en processen die creativiteit
vragen komen medewerkers echter graag naar de zaak.

Maak afspraken over de indeling van de dag en de week. Zorg voor regelmaat en ook voor ruimte
voor onregelmatigheden. Bepaal de uren dat iedereen beschikbaar moet zijn, online of fysiek. Maar
ook de tijden dat directie, managers en medewerkers, uitzonderingen daargelaten, niet gestoord
mogen worden en elkaar dan dus ook niet lastig vallen met appjes of mails. Welke dagen is men vrij
in de keuze om thuis of op kantoor te werken en hoe is zichtbaar waar iemand is op een bepaald
moment. Dit zijn slechts enkele van de afspraken die je kan/moet maken. Tot slot probeer ook te
zorgen dat er geen ongelijkheid ontstaat en dat je medewerkers tijd nemen voor (verplichte) pauzes.

Erik van Toor
Erik van Toor

""Waar een wil is, is een weg.""

Neem zelf contact op

06 53 36 30 33

laat je terugbellen door

Erik van Toor

4 Vuistregels bij inhuren van externe adviseurs

Door Erik van Toor

Externe adviseurs inhuren is duur! Hoe geniet je van de kennis en kunde van specialisten en beheers je toch de kosten? Externen zijn er voor een bepaald doel, bijvoorbeeld vervanging zieke medewerke...

Lees verder

IS ER LEVEN NA DE DOOD?

Door Erik van Toor

Dit onderwerp houdt hele bevolkingsgroepen al eeuwen bezig en in algemene zin gaat u van ons het antwoord niet krijgen.  Wel geven we u handvatten met betrekking tot de planning van het voortbestaan van...

Lees verder

4 tips om je project op schema te houden

Door Erik van Toor

Hoe houd ik mijn project op schema? Een vraag waar veel projectleiders mee worstelen. En dat is niet zo vreemd, de gevolgen van een vertraagd project kunnen desastreus zijn. Wij geven daarom tips om je proje...

Lees verder

Waarom zou je een bedrijfskundige inschakelen?

Door Erik van Toor

Een bedrijfskundige is een alleskunner. Hij/zij weet hoe bedrijven hun organisatie het beste kunnen inrichten, leiden en begeleiden. Welke expertises komen hier bij kijken? Welke taken heeft een bedrijfskund...

Lees verder

De voordelen van een Trusted Advisor

Door Erik van Toor

Een trusted advisor is de persoonlijke, vertrouwde adviseur en onafhankelijke sparringpartner van de ondernemer, waarmee deze werkelijk alles kan bespreken. Maar wat houdt de functie van een trusted advisor ...

Lees verder

Cijfers sturen de mensen of andersom?

Door Erik van Toor

Veel managers ervaren de maandcijfers als een verplicht dansje. En dat is het ook. Maandcijfers leiden af, zijn vaak onbegrijpelijk en we sturen er niet óf te laat op. De eigen bijdrage is bijvoorbeeld lastig terug...

Lees verder

Iedereen straks terug op kantoor of is het pand definitief verlaten?

Door Erik van Toor

Wat wordt het beleid? Thuiswerken, verplicht terug naar kantoor of vrije keuze? De lockdown en het verplicht thuiswerken zijn (voorlopig althans) voorbij, wat wordt het beleid in jouw bedrijf? Medewerkers zullen en ...

Lees verder